تبلیغات
انتظار.... - رموز اسماء الهی
 

 
رموز اسماء الهی
رموز اسماء الهی

 2)  الرَّحمن ( بخشنده)

خواص:

نقل شده،هر کس اسم « الرحمن» و « الرحیم» را بعد از هر نمازی 298 بخواند همه مردم او را دوست می دارند و از اهل تحقیقگردد.

در خواص الاسماء و مفاتیح النّجاة مذکور است: اگر کسی بعد از هر نمازی 100 مرتبه اسم « الرحمن» را بخواند در همه حال، مورد لطف و عنایت خداوند قرار می گیرد.

3) الرَّحیم ( مهربان)

خواص:

برای برآمدن تمام حوائج دنیا و آخرت مداومت بر این اسم نافعست و هر کس این اسم را ورد خود قرار دهد سؤال نمی نماید از خداوند چیزی را مگر آن که به او عطا می فرماید و اگرکسی در مهمی فرو مانده باشد چون بر این اسم مداومت نماید گشایش در کارش پیدا شود. عدد کبیر اسم « الرحیم» 285 مرتبه می باشد.

 

4)  ربّ ( مربی – خالق)

خواص:

هنگام گرفتاری با توجه قلبی به ربوبیت باری تعالی با یک نفس اسم « یا رب» خوانده شود. ( به هر تعداد که ممکن است.)

5)  مالک ( دارا)

خواص:

فرموده اند جهت توانگری و دوام ملک و بزرگی و تسلط و خَدَم و حَشَم و مالک شدن املاک و غیره مداومت نماید بر اسم « یا مالک» واگر کسی روز جمعه پیش از طلوع آفتاب 1000 مرتبه این اسم را بخواند تمام حوائج دنیا و آخرت او برآورده شود.

عدد کبیر این اسم 90 می باشد.

6) احد ( یگانه- بی همتا)

خواص:

1- برای راسخ و ثابت ماندن ایمان و اعتقادات صحیح در تمام مراتب زندگی در هر روز 13 مرتبه ذکر « یا احد» خوانده شود با توجه به حقیقت احدیت ذات باریتعالی.

2- جهت مغلوب نشدن در تمام مراتب و مراحل زندگی در یک مجلس، 1001 مرتبه « یا احد» خوانده شود.

3-برای کسب نورانیت از غذا، قبل از خوردن آن گفته شود:

لا الهَ الاّ اللهُ احَداً صَمَداً لاحَولَ و لاقُوَّةَ الاّ بِاللهِ

4- برای رفع ترس از عذاب قبر و آخرت و ناراحتی های دنیوی، به شرط تعمد بر انجام ندادن اعمالی که عقوبت بدنبال دارد، شب، هنگام خواب به پهلوی راست خوابیده، گونه راست را روی کف دست راست گذاشته و 101 مرتبه بگوید: لا الهَ الاّ اللهُ احَداً صَمَداً لاحَولَ و لاقُوَّةَ الاّ بِاللهِ

7) صمد( بی نیاز)

خواص:

1- جهت رفع هر گرفتاری در هر روز 124 مرتبه ذکر « یا صمد» خوانده شود.

2- برای بستن دهان دشمن ذکر « الصمد» خوانده شود.( تعداد مشخصی ندارد).

8) محیط( در بر گیرنده)

خواص:

هنگام طلب علم، برای توانایی فوق العاده پیدا کردن در یادگیری و حفظ دانش( علمی که ممنوعیت شرعی نداشته باشد) در هر روز 67 مرتبه ذکر « یا محیط» خوانده شود.

9) ولی ( صاحب اختیار- یار- دوست- سرپرست)

خواص:

1- برای جا گرفتن محبت خود و زیاد شدن آن در دل دیگری، مانند حضرت ولی عصر(عج)، در هر روز46 مرتبه ذکر « یا ولی » خوانده شود.

2- برای مصون ماندن خانه در مقابل سیل، زلزله، دزد و بلایای دیگر اسم « یا ولی» را روی سطح داخلی ظرفی نوشته بعد داخل آن آب ریخته و در پای ارکان خانه بریزند.

10) حی( همیشه زنده)

خواص:

1- برای شفای مریض 19 مرتبه « حیّ» کنار او خوانده شده و به او دمیده شود.

2- برای جلوگیری از مرگ فجاة ( مرگ ناگهانی) بعد از هر نماز واجب 18 مرتبه در سجده گفته شود «یا حیّ».

3- در گفتن ذکر « الحیّ» به تعداد 18 مرتبه بعد از نمازهای واجب تاکید شده است.

4- برای جلوگیری از مرگ سکته 18 مرتبه ذکر « یا حیّ» و یا « الحیّ» خوانده شود.

5- برای شفای بیماری که دیگر امیدی به شفای او به وسیله اطبا نیست، 1001 مرتبه ذکر « یا حیّ» کنار ظرف آب با قصد شفای بیمار گفته شود؛ سپس از آن آب به پیشانی و گونه های مریض مالیده و کمی هم به او بنوشانند.

6- جهت رفع اندوه دل در یک مجلس 1001 مرتبه « یا حیّ» خوانده شود.

7- برای طولانی شدن عمر اسم « حیّ» روی نگین انگشتری حک شود و همراه داشته باشد.

 

11) قیّوم ( همیشگی و پاینده)

خواص:

1- برای رفع مشکلی که از هیچ طریق حل نشده 156 مرتبه ذکر « یا قیوم» خوانده شود.

2- برای رفع موانع دنیوی و اخروی 1001 مرتبه گفته شود: « یا حَیُّ یا قَیُّومُ یا لا اله الاّ اللهُ مُحمَّد رَسُولَ اللهِ عَلِیُّ وَلِیُّ اللهِ

3- برای جلوگیری از مشکلات، بر گفتن ذکر یا حَیُّ یا قَیّومُ به تعداد 19 مرتبه بعد از نمازهای واجب تاکید شده است.

12) علیّ( بلند مرتبه)

خواص:

1- برای ادای دین و قرض و جلوگیری از فقر 110 مرتبه « یا علیّ » خوانده شود.

2- برای رفع بیماری وسواس، دست را روی سینه کشیده و بگوید: « بَسمِ اللهِ وَ بِاللهِ محمّد رَسُولُ اللهِ لاحَولَ وَ لاقُوَّةَ الاّ بِاللهِ العَلِیِّ العَظیمَ امحِ عنِّی ما أجِدُ ( این عمل را 3 بار تکرار نماید.)

3- برای غنی شدن از نظر مادی برای همیشه اسم « علی » روی نگین انگشتری حک شود و همراه داشته باشد.

13) عظیم ( بسیار بزرگ)

خواص:

1- برای نجات فوری از قرض سنگین 1002 مرتبه خوانده شود: سُبحانَ اللهِ وَ بِحَمدِه ِ سُبحانَ الله العَظیمُ

2- برای وسعت رزق و روزی، 100 مرتبه گفته شود: سُبحانَ اللهِ وَ بِحَمدِهِ سُبحانَ اللهِ العَظیمُ

14) حلیم( همیشه بردبار)

خواص:

برای پیدا کردن آرامش، بردباری و صبر در مقابل مشکلات، افراد و غیره در هر روز 88 مرتبه ذکر« یا حلیم» خوانده شود.

15) خبیر( همیشه آگاه)

خواص:

1- جهت راه یافتن به امری پنهانی هر روز 100 مرتبه ذکر « یا خبیر» گفته شود.

2- برای پی بردن به یک امر نهان- حتی امور برزخی و اطلاع پیدا کردن از حضرت مهدی( عج) – 812 مرتبه ذکر« یا خبیر» خوانده شود.

16) علیم( همیشه دانا)

خواص:

 برای برخوردار شدن از علم اشراقی( علمی که اکتسابی نیست) در هر روز 150 مرتبه « یا علیم» خوانده شود. بهترین وقت برای گفتن این ذکر، هنگام سحر می باشد و حداقل تعداد این ذکر 10 مرتبه در روز است. العِلمُ نُورٌ یَقذِفُهُ اللهُ فی قَلبِ مَن یَشاءُ. ( دانش حقیقی، نوری است که خداوند پرتو آن را در دل هر کس که بخواهد می افکند. )

17) حکیم( راست گفتار و درست کردار)

خواص:

1- برای باز شدن دریچه ای از حکمت به عالم قلب و دل، بعد از نیمه شب 87 مرتبه ذکر« یا حکیم» گفته شود.

2- برای پیدا کردن گمشده یا معلوم شدن مجهولی بر ذکر « یا حکیم» در طی شبانه روز مداومت شود.

18) بصیر( ینای همیشگی)

خواص:

1- برای راه یابی به امور پنهان و بصیرت پیدا کردن در هر روز 101 مرتبه « یا بصیر» خوانده شود.

2- برای این که بهتر و سریعتر به نتیجه بالا برسند، 10 جمعه متوالی، بعد از نافله صبح تا قبل از ظهر، 302 مرتبه ذکر « یا بصیر» خوانده شود.

19) سمیع( همیشه و بسیار شنونده)

خواص:

برای استجابت دعا قبل از اذان صبح یا بعد از نماز نافله صبح ( بعد از اذان) 180 مرتبه ذکر« یا سمیع» خوانده شود. تعداد کبیر این ذکر 180 و تعداد وسیط آن 18 و تعداد صغیر آن 9 می باشد.

20) حمید( ستوده و پسندیده )

خواص:

1- برای متخلق شدن  به اخلاق خدایی و رفع صفت لغوگویی و فحاشی در هر روز 62 مرتبه ذکر « یا حمید» خوانده شود.

2- برای رفع صفت لغوگویی و فحاشی شخصی که به راحتی قابل اصلاح نیست، اسم « یا حمید» و یا «الحمید» داخل ظرفی نوشته شود، سپس درون آن آب ریخته تا نوشته ها شسته شوند و بعد به شخص مورد نظر داده شود که بنوشد.

3- برای رسیدن به منظور بالا( مورد 2) کنار غذایی که شخص قصد خوردن آن را دارد 62 مرتبه ذکر« یا حمید» خوانده شود.

21) غنی( همیشه بی نیاز)

خواص:

1- برای جلوگیری از فقر و بهبودی وضعیت مالی در هر روز 100مرتبه ذکر« یا غنی» خوانده شود.

2- برای رفع شدید و ضیق معیشت و همچنین غنای معنوی 10 جمعه متوالی هر بار 1060 مرتبه ذکر « یا غنی» گفته شود.

3- برای نجات پیدا کردن از فقر و زیاد شدن روزی در هر روز 110 مرتبه این دعا خوانده شود: اللّهُمَّ اغننِی بِحَلالِکَ عَن حَرامِکَ وَ بِفَضلِکَ عَمَّن سِواکَ، این دعا را حضرت رضا(ع)  در عالم خواب به مرحوم ملا زین العابدین گلپایگانی، استاد میرزای شیرازی، سفارش فرمودند.

22) واسع( گشایشگر و بی نیاز)

خواص:

1- برای وسعت رزق در هر روز 137 مرتبه ذکر« یا واسع» خوانده شود.

2- برای وسعت پیدا کردن علم در هر روز 137 مرتبه ذکر« یا واسع» خوانده شود.

3- برای رفع خوف و ترس دل در هر روز 137 مرتبه ذکر« یا واسع» خوانده شود.

23) رئوف( بسیار مهربان)

خواص:

1- برای کشیدن دل شخصی( اشخاصی) به سوی خود و مهربان کردن او در هر روز 10 مرتبه ذکر« یا رئوف» خوانده شود.

2- اگر کسی به شما ظلمی کرده و می خواهید نسبت به شما مهربان و از ستم خود نادم( پشیمان) شود و حتی عذرخواهی کند، در روز جمعه، بعد از نماز صبح 200 مرتبه ذکر« یا رؤوف» بگویید.

24) بَدیعُ الَّسمواتِ وَالأَرضِ (هم او آفریننده آسمانها و زمین است.)

خواص:

برای راه یافتن به علوم غریبه، روز شنبه که متعلق به این امر است، به نیت این عمل، غسل انجام داده و دو رکعت نماز، مثل نماز صبح خوانده و سپس هفتاد هزار مرتبه بدون توقف و حرف زدن در بین ذکر گفتن، ذکر« یا بدیع » بگوید؛ سپس به تعداد 700 عدد حرف « ز» را روی کاغذ سفیدی نوشته و هنگام غروب آفتاب کاغذ را در قبرستان زیر خاک مدفون سازد و در حین مدفون کردن کاغذ، 70 مرتبه بگوید: یا مُبدِعُ یا عَلاّمُ. توجه شود که هنگام دفن کاغذ، کسی نباید عامل را ببیند. در موقع گرفتن ذکر« یا بدیع»، اگر در حالات عامل، تغییری غیر عادی پیش آید، نباید بترسد. زنان، بدون اذن شوهران خود، اجازه این کار را ندارند و توفیق نمی یابند.

25) قابض( گیرنده و گردآورنده)

خواص:

برای گرفتن حق از غاصب حق، 903 مرتبه ذکر « یا قابض» خوانده شود.

26) باسط ( گشاینده، دهنده)

خواص:

1- جهت جلوگیری از فقر، بخل، مرض و برای غنی شدن از نظر مادی در هر روز بین الطلوعین( بعد از طلوع فجر تا قبل از طلوع آفتاب) 10 مرتبه « یا باسط» خوانده شود.

27) قریب( نزدیک)

خواص:

جهت رفع تمام دشواریها در هر روز 312 مرتبه « یا قریب» ( و یا حداقل 30 مرتبه) خوانده شود.

28) قدیر( بسیار و همیشه توانا)

خواص:

هر کس اسم « القدیر» را در وقت وضو بسیار بگوید بر دشمن غالب شود و به جهت قوت قلب و تسلط بر امور و اندازه قرار دادن هر چیزی این ذکر، مجربست. برای این قسم، تعداد ذکر نشده است و باید بر آن مداومت نمود.

29) تواب( بسیار رجوع کننده- توبه پذیر)

خواص:

به جهت نجات از وسوسه های شیطانی و ترس از جن هر روز بعد از نماز صبح 30 مرتبه ذکر « التواب» خوانده شود و در هنگام گرفتاری شدید به وسوسه، به تعداد کبیر این اسم که 409 مرتبه می باشد ذکر گفته شود.

“بسم الله الرحمن الرحیم”هم حاجت میده.تا چهل روز روزی صد مرتبه.انشاءالله همه حاجت روا شن حتی تمام سفرکرد هایمان به دیار باقی .

ذکرها

شنبه:                    یا ربَّ العالمین 10مرتبه

یکشنبه:                    یاذَلجَلالِ و الاِکرام

دوشنبه:                    یا قاضی الحاجات

سه شنبه:                    یا اَرحَمَ الّراحمین

چهار شنبه:                    یا حیُّ یا قّیوم

پنج شنبه:                    لا اِلهَ اِلاَلله

اَلمَلِکُ اَلحَّقُ المُبین

جمعه:                    صلوات وَ عَجِّل فَرَجَهُم

--------------------------------------------------------

1- یا اَباصالِح ادرکنی     100مرتبه

2- یا جواد الاَئمه ادرکنی     100مرتبه

3- یا فاطمه الزهرا ادرکنی     100مرتبه

4- اَمَّن یُجیبُ...     100مرتبه

5- صلوات     100مرتبه
::
نویسنده : مهدی زنجانچیان
تاریخ : پنجشنبه 18 مهر 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
What do you do for a strained Achilles tendon? دوشنبه 27 شهریور 1396 03:25 ق.ظ
Thank you for every other wonderful article. The place else could anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing?
I've a presentation next week, and I'm at the
look for such information.
BHW دوشنبه 28 فروردین 1396 08:39 ق.ظ
Incredible! This blog looks just like my old
one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر