تبلیغات
انتظار.... - زندگانی حضرت امام حسن عسگری (ع)
 

 
زندگانی حضرت امام حسن عسگری (ع)
زندگانی حضرت امام حسن عسکری(ع)
 

امام حسن عسکری (ع) در سال 232هجری در مدینه چشم به جهان گشود. مادر والا گهرش سوسن یا سلیل زنی لایق و صاحب فضیلت و در پرورش فرزند نهایت مراقبت را داشت، تا حجت حق را آن چنان که شایسته است پرورش دهد.

این زن پرهیزگار در سفری که امام عسکری (ع) به سامرا کرد همراه امام بود و در سامرا از دنیا رحلت کرد. کنیه آن حضرت ابامحمد بود.

صورت و سیرت امام حسن عسکری (ع)
امام یازدهم صورتی گندمگون و بدنی در حد اعتدال داشت. ابروهای سیاه کمانی، چشمانی درشت و پیشانی گشاده داشت. دندانها درشت و بسیار سفید بود. خالی بر گونه راست داشت.

امام حسن عسکری (ع) بیانی شیرین و جذاب و شخصیتی الهی باشکوه و وقار و مفسری بی نظیر برای قرآن مجید بود. راه مستقیم عترت و شیوه صحیح تفسیر قرآن را به مردم و به ویژه برای اصحاب بزرگوارش - در ایام عمر کوتاه خود - روشن کرد.

دوران امامت
به طور کلی دوران عمر 29ساله امام حسن عسکری (ع) به سه دوره تقسیم می گردد:
دوره اول 13سال است که زندگی آن حضرت در مدینه گذشت.
دوره دوم 10سال در سامرا قبل از امامت.
دوره سوم نزدیک 6 سال امامت آن حضرت می باشد.

دوره امامت حضرت عسکری (ع) با قدرت ظاهری بنی عباس رو در روی بود. خلفایی که به تقلید هارون در نشان دادن نیروی خود بلندپروازیهایی داشتند.

امام حسن عسکری (ع) از شش سال دوران اقامتش، سه سال را در زندان گذرانید. زندانبان آن حضرت صالح بن وصیف دو غلام ستمکار را بر امام گماشته بود، تا بتواند آن حضرت را - به وسیله آن دو غلام - آزار بیشتری دهد، اما آن دو غلام که خود از نزدیک ناظر حال و حرکات امام بودند تحت تأثیر آن امام بزرگوار قرار گرفته به صلاح و خوش رفتاری گراییده بودند.

وقتی از این غلامان جویای حال امام شدند، می گفتند این زندانی روزها روزه دار است و شبها تا بامداد به عبادت و راز و نیاز با معبود خود سرگرم است و با کسی سخن نمی گوید.

عبیدالله خاقان وزیر معتمد عباسی با همه غروری که داشت وقتی با حضرت عسکری ملاقات می کرد به احترام آن حضرت برمی خاست، و آن حضرت را بر مسند خود می نشانید. پیوسته می گفت: در سامره کسی را مانند آن حضرت ندیده ام، وی
زاهدترین و داناترین مردم روزگار است.

پسر عبیدالله خاقان می گفت: من پیوسته احوال آن حضرت را از مردم می پرسیدم. مردم را نسبت به او متواضع می یافتم. می دیدم همه مردم به بزرگواریش معترفند و دوستدار او می باشند.

با آنکه امام (ع) جز با خواص شیعیان خود آمیزش نمی فرمود، دستگاه خلافت عباسی برای حفظ آرامش خلافت خود بیشتر اوقات، آن حضرت را زندانی و ممنوع از معاشرت داشت.

از جمله مسائل روزگار امام حسن عسکری (ع) یکی نیز این بود که از طرف خلافت وقت، اموال و اوقات شیعه، به دست کسانی سپرده می شد که دشمن آل محمد (ص) و جریانهای شیعی بودند، تا بدین گونه بنیه مالی نهضت تقویت نشود.چنانکه نوشته اند که احمد بن عبیدالله بن خاقان از جانب خلفا، والی اوقاف و صدقات بود در قم، و او نسبت به اهل بیت رسالت، نهایت مرتبه عداوت را داشت.

نیز اصحاب امام حسن عسکری، متفرق بودند و امکان تمرکز برای آنان نبود، کسانی چون ابوعلی احمد بن اسحاق اشعری در قم و ابوسهل اسماعیل نوبختی در بغداد می زیستند، فشار و مراقبتی که دستگاه خلافت عباسی، پس از شهادت حضرت رضا (ع) معمول داشت، چنان دامن گسترده بود که جناح مقابل را با سخت ترین نوع درگیری واداشته بود. این جناح نیز طبق ایمان به حق و دعوت به اصول عدالت کلی، این همه سختی را تحمل می کرد، و لحظه ای از حراست (و نگهبانی) موضع غفلت نمی کرد.

اینکه حضرت هادی (ع) و حضرت امام حسن عسکری (ع) هم از سوی دستگاه خلافت تحت مراقبت شدید و ممنوع از ملاقات با مردم بودند و هم امامان بزرگوار ما - جز با یاران خاص و کسانی که برای حل مشکلات زندگی مادی و دینی خود به آنها مراجعه می نمودند - کمتر معاشرت می کردند به جهت آن بود که دوران غیبت حضرت مهدی (ع) نزدیک بود، و مردم می بایست کم کم بدان خو گیرند، و جهت سیاسی و حل مشکلات خود را از اصحاب خاص که پرچمداران مرزهای مذهبی بودند بخواهند، و پیش آمدن دوران غیبت در نظر آنان عجیب نیاید.

باری، امام حسن عسکری (ع) بیش از 29سال عمر نکرد ولی در مدت شش سال امامت و ریاست روحانی اسلامی، آثار مهمی از تفسیر قرآن و نشر احکام و بیان مسائل فقهی و جهت دادن به حرکت انقلابی شیعیانی که از راههای دور برای کسب فیض به محضر امام (ع) می رسیدند بر جای گذاشت.

در زمان امام یازدهم تعلیمات عالیه قرآنی و نشر احکام الهی و مناظرات کلامی جنبش علمی خاصی را تجدید کرد، و فرهنگ شیعی - که تا آن زمان شناخته شده بود - در رشته های دیگر نیز مانند فلسفه و کلام باعث ظهور مردان بزرگی چون یعقوب بن اسحاق کندی ، که خود معاصر امام حسن عسکری بود و تحت تعلیمات آن امام، گردید.

در قدرت علمی امام (ع) - که از سرچشمه زلال ولایت و اهل بیت عصمت مایه گرفته بود - نکته ها گفته اند. از جمله: همین یعقوب بن اسحاق کندی فیلسوف بزرگ عرب که دانشمند معروف ایرانی ابونصر فارابی شاگرد مکتب وی بوده است، در مناظره با آن حضرت درمانده گشت و کتابی را که بر رد قرآن نوشته بود سوزانید و بعدها از دوستداران و در صف پیروان آن حضرت درآمد.

شهادت امام حسن عسکری (ع)
شهادت آن حضرت را روز جمعه هشتم ماه ربیع الاول سال 260هجری نوشته اند.

در کیفیت وفات آن امام بزرگوار آمده است: فرزند عبیدالله بن خاقان گوید: روزی برای پدرم (که وزیر معتمد عباسی بود) خبر آوردند که ابن الرضا - یعنی حضرت امام حسن عسکری - رنجور شده، پدرم به سرعت تمام نزد خلیفه رفت و خبر را به خلیفه داد. خلیفه پنج نفر از معتمدان و مخصوصان خود را با او همراه کرد.

یکی از ایشان نحریر خادم بود که از محرمان خاص خلیفه بود، امر کرد ایشان را که پیوسته ملازم خانه آن حضرت باشند، و بر احوال آن حضرت مطلع گردند. و طبیبی را مقرر کرد که هر بامداد و پسین نزد آن حضرت برود، و از احوال او آگاه شود. بعد از دو روز برای پدرم خبر آوردند که مرض آن حضرت سخت شده است، و ضعف بر او مستولی گردیده. پس بامداد سوار شد، نزد آن حضرت رفت و اطبا را - که عموما اطبای مسیحی و یهودی در آن زمان بودند - امر کرد که از خدمت آن حضرت دور نشوند و قاضی القضات (داور داوران) را طلبید و گفت ده نفر از علمای مشهور را حاضر گردان که پیوسته نزد آن حضرت باشند.

و این کارها را برای آن می کردند که آن زهری که به آن حضرت داده بودند بر مردم معلوم نشود و نزد مردم ظاهر سازند که آن حضرت به مرگ خود از دنیا رفته، پیوسته ایشان ملازم خانه آن حضرت بودند تا آنکه بعد از گذشت چند روز از ماه ربیع الاول سال 260 ه. ق آن امام مظلوم در سن 29سالگی از دار فانی به سرای باقی رحلت نمود.

بعد از آن خلیفه متوجه تفحص و تجسس فرزند حضرت شد، زیرا شنیده بود که فرزند آن حضرت بر عالم مستولی خواهد شد، و اهل باطل را منقرض خواهد کرد... تا دو سال تفحص احوال او می کردند....

این جستجوها و پژوهشها نتیجه هراسی بود که معتصم عباسی و خلفای قبل و بعد از او - از طریق روایات مورد اعتمادی که به حضرت رسول الله (ص) می پیوست، شنیده بودند که از نرگس خاتون و حضرت امام حسن عسکری فرزندی پاک گهر ملقب به مهدی آخر الزمان - همنام با رسول اکرم (ص) ولادت خواهد یافت و تخت ستمگران را واژگون و به سلطه و سلطنت آنها خاتمه خواهد داد. بدین جهت به بهانه های مختلف در خانه حضرت عسکری (ع) رفت و آمد بسیار می کردند، و جستجو می نمودند تا از آن فرزند گرامی اثری بیابند و او را نابود سازند.

به راستی داستان نمرود و فرعون در ظهور حضرت ابراهیم (ع) و حضرت موسی (ع) تکرار می شد. حتی قابله هایی را گماشته بودند که در این کار مهم پی جویی کنند. اما خداوند متعال - چنانکه در فصل بعد خواهید خواند - حجت خود را از گزند دشمنان و آسیب زمان حفظ کرد، و همچنان نگاهداری خواهد کرد تا مأموریت الهی خود را انجام دهد.

باری، علت شهادت آن حضرت را سمی می دانند که معتمد عباسی در غذا به آن حضرت خورانید و بعد، از کردار زشت خود پشیمان شد. بناچار اطبای مسیحی و یهودی که در آن زمان کار طبابت را در بغداد و سامره به عهده داشتند، به ویژه در مأموریتهایی که توطئه قتل امام بزرگواری مانند امام حسن عسکری (ع) در میان بود، برای معالجه فرستاد. البته از این دلسوزیهای ظاهری هدف دیگری داشت، و آن خشنود ساختن مردم و غافل نگهداشتن آنها از حقیقت ماجرا بود.

بعد از آگاه شدن شیعیان از خبر درگذشت جانگداز حضرت امام حسن عسکری (ع) شهر سامره را غبار غم گرفت، و از هر سوی صدای ناله و گریه برخاست. مردم آماده سوگواری و تشییع جنازه آن حضرت شدند.

ماجرای جانشین بر حق امام عسکری (ع)
ابوالادیان می گوید: من خدمت حضرت امام حسن عسکری (ع) می کردم. نامه های آن حضرت را به شهرها می بردم. در مرض موت، روزی من را طلب فرمود و چند نامه ای نوشت به مدائن تا آنها را برسانم. سپس امام فرمود: پس از پانزده روز باز داخل سامره خواهی شد و صدای گریه و شیون از خانه من خواهی شنید، و در آن موقع مشغول غسل دادن من خواهند بود.

ابوالادیان به امام عرض می کند: ای سید من، هرگاه این واقعه دردناک روی دهد، امامت با کیست؟
فرمود: هر که جواب نامه من را از تو طلب کند.

ابوالادیان می گوید: دوباره پرسیدم علامت دیگری به من بفرما.
امام فرمود: هرکه بر من نماز گزارد.

ابوالادیان می گوید: باز هم علامت دیگری بگو تا بدانم.
امام می گوید: هر که بگوید که در همیان چه چیز است او امام شماست.

ابوالادیان می گوید: مهابت و شکوه امام باعث شد که نتوانم چیز دیگری بپرسم. رفتم و نامه ها را رساندم و پس از پانزده روز برگشتم. وقتی به در خانه امام رسیدم صدای شیون و گریه از خانه امام بلند بود. داخل خانه امام، جعفر کذاب برادر امام حسن عسکری را دیدم که نشسته، و شیعیان به او تسلیت می دهند و به امامت او تهنیت می گویند. من از این بابت بسیار تعجب کردم پیش رفتم و تعزیت و تهنیت گفتم. اما او جوابی نداد و هیچ سؤالی نکرد.

چون بدن مظهر امام را کفن کرده و آماده نماز گزاردن بود، خادمی آمد و جعفر کذاب را دعوت کرد که بر برادر خود نماز بخواند. چون جعفر به نماز ایستاد، طفلی گندمگون و پیچیده موی، گشاده دندانی مانند پاره ماه بیرون آمد و ردای جعفر را کشید و گفت: ای عمو پس بایست که من به نماز سزاوارترم.

رنگ جعفر دگرگون شد. عقب ایستاد. سپس آن طفل پیش آمد و بر پدر نماز گزارد و آن جناب را در پهلوی امام علی النقی علیه السلام دفن کرد. سپس رو به من آورد و فرمود: جواب نامه ها را که با تو است تسلیم کن. من جواب نامه را به آن کودک دادم. پس «حاجزوشا» از جعفر پرسید: این کودک که بود، جعفر گفت: به خدا قسم من او را نمی شناسم و هرگز او را ندیده ام.

در این موقع، عده ای از شیعیان از شهر قم رسیدند، چون از وفات امام (ع) با خبر شدند، مردم به جعفر اشاره کردند. چند تن از آن مردم نزد جعفر رفتند و از او پرسیدند: بگو که نامه هایی که داریم از چه جماعتی است و مالها چه مقدار است؟ جعفر گفت: ببینید مردم از من علم غیب می خواهند! در آن حال خادمی از جانب حضرت صاحب الامر ظاهر شد و از قول امام گفت: ای مردم قم با شما نامه هایی است از فلان و فلان و همیانی (کیسه ای) که در آن هزار اشرفی است که در آن ده اشرفی است با روکش طلا.

شیعیانی که از قم آمده بودند گفتند: هر کس تو را فرستاده است امام زمان است این نامه ها و همیان را به او تسلیم کن.

جعفر کذاب نزد معتمد خلیفه آمد و جریان واقعه را نقل کرد. معتمد گفت: بروید و در خانه امام حسن عسکری (ع) جستجو کنید و کودک را پیدا کنید. رفتند و از کودک اثری نیافتند. ناچار «صیقل» کنیز حضرت امام عسکری (ع) را گرفتند و مدتها تحت نظر داشتند به تصور اینکه او حامله است. ولی هرچه بیشتر جستند کمتر یافتند.

خداوند آن کودک مبارک قدم را حفظ کرد و تا زمان ما نیز در کنف حمایت حق است و به ظاهر از نظرها پنهان می باشد. درود خدای بزرگ بر او باد.::
نویسنده : مهدی زنجانچیان
تاریخ : چهارشنبه 18 دی 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
buy cialis sample pack یکشنبه 2 تیر 1398 03:55 ب.ظ

Excellent material. Many thanks!
bulk cialis low cost cialis 20mg cialis herbs acheter du cialis a geneve cialis billig walgreens price for cialis cialis mit grapefruitsaft cialis for sale click now buy cialis brand enter site very cheap cialis
Cialis online شنبه 1 تیر 1398 08:21 ق.ظ

You mentioned it very well!
does cialis cause gout discount cialis order cialis from india comprar cialis navarr cialis prezzo di mercato cialis en 24 hora purchasing cialis on the internet we recommend cialis best buy cialis 50 mg soft tab viagra cialis levitra
http://erdical.strikingly.com/ جمعه 31 خرداد 1398 04:02 ب.ظ

Nicely put. With thanks.
we choice free trial of cialis we choice cialis uk cialis online buy cialis online cialis therapie legalidad de comprar cialis tesco price cialis generic for cialis cialis canada on line cost of cialis per pill
Cialis online چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:18 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
purchase once a day cialis cialis preise schweiz tadalafil 10 mg cialis uk click now cialis from canada cialis side effects dangers best generic drugs cialis cialis great britain cheap cialis generic cialis at the pharmacy
Cialis generic سه شنبه 28 خرداد 1398 08:49 ب.ظ

You've made your position quite well!!
buy brand cialis cheap chinese cialis 50 mg generic cialis 20mg uk cialis generic availability rx cialis para comprar 200 cialis coupon american pharmacy cialis cialis 5 mg funziona cialis for sale south africa cialis prezzo di mercato
http://inabos.strikingly.com/ یکشنبه 26 خرداد 1398 06:33 ب.ظ

Amazing lots of valuable tips.
weblink price cialis 5 mg cialis coupon printable low dose cialis blood pressure price cialis best cost of cialis per pill 200 cialis coupon enter site very cheap cialis wow cialis 20 generico cialis mexico are there generic cialis
cialis without a prescription یکشنبه 26 خرداد 1398 03:53 ق.ظ

Lovely write ups, Many thanks!
prezzo cialis a buon mercato acheter du cialis a geneve cialis sans ordonnance overnight cialis tadalafil cialis from canada look here cialis cheap canada cost of cialis cvs cialis billig we recommend cialis info the best site cialis tablets
http://siwiga.strikingly.com/ جمعه 24 خرداد 1398 09:35 ق.ظ

Very good posts. Appreciate it.
cialis pills in singapore side effects for cialis opinioni cialis generico try it no rx cialis comprar cialis 10 espa241a achat cialis en itali cialis vs viagra rx cialis para comprar cialis kaufen bankberweisung we like it cialis price
cialisvie.com دوشنبه 20 خرداد 1398 09:26 ق.ظ

Regards, A lot of facts.

weblink price cialis cialis generic tadalafil buy cialis 10mg prix pharmaci how much does a cialis cost acheter cialis kamagra cialis online napol click now cialis from canada prescription doctor cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis et insomni
http://cialisvie.com/ یکشنبه 19 خرداد 1398 03:39 ق.ظ

You've made your point!
cialis kaufen wo order generic cialis online estudios de cialis genricos cialis cost import cialis cialis preise schweiz cialis 20 mg cost cialis daily ou trouver cialis sur le net cialis authentique suisse
http://canadiantousapharmacy.com/ چهارشنبه 21 فروردین 1398 07:26 ب.ظ

Many thanks! Ample write ups!

canadian prescription drugstore canadian pharmacy viagra drugs for sale usa trust pharmacy canada canada viagra canadian drug store canada pharmacies online prescriptions canadian pharmaceuticals companies canadian viagra how safe are canadian online pharmacies
buy generic cialis pills چهارشنبه 14 آذر 1397 12:53 ق.ظ

Incredible a good deal of terrific data.
buy cialis cheap 10 mg generico cialis mexico cialis en 24 hora bulk cialis cialis manufacturer coupon does cialis cause gout how to purchase cialis on line cialis 20 mg cost cialis online nederland prix de cialis
Cialis canada دوشنبه 12 آذر 1397 01:25 ب.ظ

Cheers, I like this.
cialis australia org cheap cialis opinioni cialis generico side effects for cialis prix cialis once a da free generic cialis buy cialis cheap 10 mg only here cialis pills cialis wir preise cialis 30 day trial coupon
Cialis prices دوشنبه 12 آذر 1397 02:09 ق.ظ

Superb facts. Thanks!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 05 buy cialis online legal venta cialis en espaa cialis pills price each cialis online napol cialis qualitat only now cialis 20 mg cialis daily cialis dosage amounts
buy cialis medication یکشنبه 11 آذر 1397 01:11 ب.ظ

Regards, Loads of content.

cialis 20 mg effectiveness cialis 20mg how to purchase cialis on line cialis from canada wow look it cialis mexico if a woman takes a mans cialis buying brand cialis online price cialis wal mart pharmacy miglior cialis generico cialis qualitat
Buy generic cialis یکشنبه 11 آذر 1397 01:57 ق.ظ

Good forum posts. Thank you.
cialis qualitat cialis cipla best buy cialis 5 mg para diabeticos 5 mg cialis pharmacie en ligne order a sample of cialis if a woman takes a mans cialis cialis australia org cialis in sconto cialis pills online prescriptions cialis
Cialis pills شنبه 10 آذر 1397 01:13 ب.ظ

Wonderful info. With thanks.
cialis cost venta cialis en espaa click here cialis daily uk buy cialis online when can i take another cialis bulk cialis cialis 100mg suppliers cialis generic tadalafil buy chinese cialis 50 mg generic cialis at walmart
Cialis generic شنبه 10 آذر 1397 01:29 ق.ظ

Awesome advice. Kudos.
buy cialis viagra vs cialis vs levitra best generic drugs cialis cialis kaufen bankberweisung canada discount drugs cialis acheter du cialis a geneve cost of cialis cvs viagra vs cialis cialis generico milano warnings for cialis
buy generic cialis online جمعه 9 آذر 1397 02:24 ق.ظ

You've made your point extremely effectively!.
calis cialis kaufen venta cialis en espaa we use it cialis online store non 5 mg cialis generici cialis 20 mg best price cialis et insomni only now cialis for sale in us generic cialis levitra only here cialis pills
Cialis 20 mg پنجشنبه 8 آذر 1397 03:03 ب.ظ

Beneficial posts. Thanks.
cialis wir preise miglior cialis generico cialis generico in farmacia cialis kamagra levitra cuanto cuesta cialis yaho tadalafil 20 mg cialis preise schweiz cialis lowest price cialis billig venta de cialis canada
Online cialis پنجشنبه 8 آذر 1397 02:53 ق.ظ

Thanks. I like it!
cialis en 24 hora cialis 30 day trial coupon click now buy cialis brand cialis 30 day trial coupon cialis prezzo di mercato weblink price cialis cialis with 2 days delivery comprar cialis navarr tadalafil generic price cialis best
buy generic cialis چهارشنبه 7 آذر 1397 02:26 ق.ظ

Thanks! Awesome stuff.
cialis 20mg preis cf cialis with 2 days delivery order a sample of cialis cialis tablets for sale buy cialis sublingual cialis online prezzo cialis a buon mercato achat cialis en suisse cialis price thailand discount cialis
buy levitra online پنجشنبه 19 مهر 1397 01:47 ب.ظ

With thanks! Very good stuff.
cheap 20mg levitra levitra buy levitra online buy 10 mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg kopen levitra prices vardenafil 20mg vardenafil 20mg buy levitra 20 mg
buy cheap cialis on line سه شنبه 10 مهر 1397 08:00 ق.ظ

Kudos, I value it!
cialis from canada price cialis per pill prices for cialis 50mg generico cialis mexico tadalafil tablets generic cialis cialis generic tadalafil buy cialis canada order a sample of cialis tarif cialis france
online canadian pharmacies شنبه 31 شهریور 1397 06:37 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
canadian medications list canadian medications by mail online pharmacies legitimate best canadian pharmacies online canadian online pharmacy trust pharmacy of canada canadian online pharmacies rated drugs for sale in mexico trust pharmacy canadian canadian pharmacycanadian pharmacy
http://cialisbuys.com/ چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:05 ب.ظ

Terrific write ups. Kudos.
interactions for cialis cialis bula price cialis per pill cialis soft tabs for sale only best offers 100mg cialis cialis tablets australia cuanto cuesta cialis yaho precios cialis peru cialis soft tabs for sale cialis farmacias guadalajara
http://cialisvipsale.com/ سه شنبه 27 شهریور 1397 05:02 ب.ظ

Seriously loads of amazing advice.
cialis tadalafil generic low dose cialis cialis patentablauf in deutschland cialis online cialis for sale cialis rezeptfrei cialis e hiv order a sample of cialis estudios de cialis genricos generic cialis 20mg uk
http://viagrayosale.com/ پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:49 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
cialis for sale buy online cialis 5mg cialis coupons printable buy brand cialis cheap cialis professional yohimbe cialis professional yohimbe rezeptfrei cialis apotheke female cialis no prescription buying cialis overnight cialis soft tabs for sale
canadianpharmacyies.com سه شنبه 13 شهریور 1397 09:33 ب.ظ

Wow plenty of helpful tips!
buy viagrow aarp recommended canadian pharmacies canada medications cheap canadian pharmacies stendra pharmacy times online pharmacies mexico buy viagrow pro online canadian discount pharmacies prescriptions from canada without buy viagra 25mg
http://viagraiy.com/ سه شنبه 13 شهریور 1397 05:07 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
buying viagra without prescription where can i buy viagra over the counter cheap viagra prescription cheap generic viagra uk buy cheap viagra no prescription how can i buy viagra i want to buy viagra buy viagra online cheap buy viagra no rx can i buy viagra at walmart
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30